ROTARY,國際扶輪社3480,扶輪社,3480,扶青團,扶少團 ,交換學生,YEP
正在加載......

|
|
|
|
|
|
|
X
 
會員帳號 :
會員密碼 :
忘記密碼  加入會員


扶青團活動請連結以下網址:
 

2009-08-01 扶青團團長、秘書及各團輔導主委研討會

國際扶輪3480地區 Rotary International District 3480
地區辦公室:100台北市中正區寶慶路67號4樓

D3480 Office:4F., No.67, Baoqing Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
Phone:+886-2-23707778 FAX:+886-2-23707776
Email: ri3480@ms28.hinet.net