ri3480
正在加載......

|
|
|
|
|
|
|
X
 
會員帳號 :
會員密碼 :
忘記密碼  加入會員
 
最後更新 : 10/27

總監公式訪問 ,大同扶輪社社長夫人郭文貞獻花予總監夫人朱崇枼烏
總監公式訪問 ,大同扶輪社社長夫人郭文貞獻花予總監夫人朱崇枼烏  


 88水災-救難快訊
 歷屆總監
 社長秘書聯誼會

國際扶輪3480地區 Rotary International District 3480
地區辦公室:100台北市中正區寶慶路67號4樓

D3480 Office:4F., No.67, Baoqing Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
Phone:+886-2-23707778 FAX:+886-2-23707776
Email: ri3480@ms28.hinet.net